Bilorientering

Posted by Mr. Garrison Larkin on July 06, 2015
Motorsport

Motorsport handler som regel om høy fart, men noen ganger er det ferdigheter som er viktigst. Det gjelder blant annet innen bilorientering. Bilorientering er kanskje ikke like utbredt i Norge som i andre land, men mange har oppdaget denne spennende sporten. En av fordelene med bilorientering, er at hvem som helst kan delta. Alt man trenger, er en bil, godt humør og litt trening i å lese kart og ruter.

Slik fungerer det

I bilorientering skal man ikke kjøre raskest mulig. I stedet skal man holde seg til en gjennomsnittsfart. Hvis man kjører for fort eller for langsomt mellom kontrollpostene, får man tidsstraff. Mange av kontrollpostene er skjult for deltakerne. Det sitter to personer i hver bil. Den ene kjører, mens den andre leser kartet. Løpene er fra 70 til 150 km, og man kjører med vanlige biler.

Ukjente veier

Førerne får ikke kjøre løypa før konkurransen. Det eneste de har å forholde seg til, er kartet og kjøreordren de får ved start. Konkurransene deles inn i tre klasser, med litt ulike regler for hver klasse. Etappene kan være korte eller lange, og det kan være transportetapper mellom etappene. Løpene varer fra et par timer til en hel kveld.